ถนนแห่งพลังงานเพื่อรถยนต์ EV

ถนนแห่งพลังงานเพื่อรถยนต์ EV

ยุคแห่งความรุ่งเรืองในปัจจุบันนี้  รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเริ่มทยอยถูกผลิตออกขายส่งสู่ตลาดรถยนต์เพิ่มมากขึ้น  มีผู้ผลิตรถยนต์หลายรายที่พยายามจะผลักดันรถยนต์ EV เข้าสู่ตลาดการแข่งขันการผลิตรถยนต์กันอย่างคับคั่ง

แม้แต่ อีลอน มาร์ค เศรษฐีระดับโลก และเป็นผู้ที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี ยังเคยออกมากล่าวว่า รถยนต์พลังงานน้ำมันกำลังจะหมดไป ซึ่งอาจจะใช้เวลาไม่เกิน 3 ถึง 5 ปี  รวมทั้งรถยนต์แบบคนขับด้วย

ส่วนรัฐบาลเองไม่ว่าจะเป็นของทางประเทศใดก็ตามรวมถึงประเทศไทย  ก็ยังสนับสนุนการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ด้วยการลดภาษี แด่ผู้ที่ผลิตรถยนต์และนำเข้ารถยนต์พลังงาน EV  เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนให้มีรถยนต์พลังงานสะอาดกันมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้  เนื่องจากการใช้พลังงานรถยนต์ไฟฟ้าเป็นของใหม่  ผู้ที่จะลงทุนในการเปิดศูนย์บริการ การเติมพลังงานด้วยการชาร์จไฟนั้น  ยังไม่มีใครกล้าออกตัวเปิดศูนย์บริการดังกล่าวมากนัก  แม้แต่ศูนย์บริการของทางองค์การไฟฟ้าเองก็ยังมีการติดตั้งเครื่องชาร์จไฟที่ค่อนข้างจะจำกัด

ดังนั้นจุดอ่อนในเรื่องของการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้านั่นก็คือ  สถานที่ในการเติมพลังงานไฟฟ้า ซึ่งนอกจากจะหาศูนย์บริการยากและใช้เวลาในการชาร์จไฟค่อนข้างนาน  โดยเฉพาะเมื่อต้องใช้รถยนต์ในระยะทางไกล อย่างเช่นการเดินทางไปต่างจังหวัด  จะหาศูนย์บริการการเติมพลังงานไฟฟ้าน้อยมาก  ซึ่งอาจจะต้องมีการเตรียมตัวและวางแผนการค่อนข้างนานและยุ่งยาก เพื่อที่จะหาศูนย์บริการและต้องคิดวางแผนเผื่อเวลาในการชาร์จไฟด้วย

เทค สัญชาติอิสราเอล ได้ทำการผลิตถนนที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่รถยนต์ระบบEV ได้สำเร็จ และได้ทดลองใช้แล้วที่ ประเทศ สวีเดน

ซึ่งการใช้งานก็เพียงแค่ขับเคลื่อนรถยนต์ระบบ EV ตามเส้นทางที่ถูกกำหนดอย่างเจาะจงเอาไว้ ถนนแห่งนั้นจะมีการ จัดทำระบบการชาร์จไฟแบบไร้สาย โดยใช้ขดลวดทองแดงฝังเอาไว้ในพื้นถนนตลอดเส้นทาง  ทำให้สะดวกต่อการชาร์จไฟ

ซึ่งรถยนต์ที่จะสามารถชาร์จไฟไร้สายบนเส้นทางถนนพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องเป็นรถยนต์ EV ระบบการชาร์จแบบไร้สายและอาจจำเป็นที่จะต้องฝัง AI เพื่อคอยตรวจสอบการทำงานของรถยนต์ ขณะบัขและชาร์จไฟด้วยเช่นกัน

 

จะเห็นได้ว่าการทำงานดังกล่าวจะคล้ายกับการชาร์จ Smart Phone เข้ากับเครื่องชาร์จพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายนั่นเอง

แม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีการพัฒนารถยนต์ตัวอย่างและถนนการชาร์จไฟฟ้าไร้สายสำหรับรถยนต์ EV ตัวอย่างได้สำเร็จก็ตาม

แต่ก็ยังต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตรถยนต์ ให้ผลิตรถยนต์ที่สามารถชาร์จไฟฟ้าแบบไร้สายด้วยเช่นกัน

แต่ก็เชื่อว่า มีผู้ผลิตรถยนต์หลายราย อาจจะสนใจนวัตกรรมด้านนี้อยู่ไม่น้อย

 

 

 

ถนนแห่งพลังงานเพื่อรถยนต์ EV

#ข่าวไอที

# เเนะนำที่พัก

By admin