เทรนด์ความสำคัญของเทคโนโลยี ปี 2021

เทรนด์ความสำคัญของเทคโนโลยี ปี 2021

ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2563 มาจนถึงปัจจุบันนั้น ทั่วโลกต่างต้องรับมือกับการแพร่ระบสดขอฝโรคโควิด – 19 ที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ระบบไอที และเทคโนโลยีต่างๆ จึงถูกพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด เพื่อนำมาใช้เป็นสิ่งทดแทนให้กับวิถีชีวิตและระบบการทำงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบการประชุมแบบออนไลน์, การจ่ายเงินในรูปแบบของ e-payment รวมไปถึง เครือข่ายการทำงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และแอปพลิเคชันต่างๆ

สำหรับใครที่กำลังจะต้องเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและการมีบทบาทของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ในวันนี้จะพาผู้อ่านทุกท่านไปรอัพเดท เทรนด์ความสำคัญของเทคโนโลยี 2021 เพื่อให้ได้เรียนรู่และเป็นแนวทางในการนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับวิถีชีวิตปัจจุบัน นั่นเอง

  1. 1. เทคโนโลยี 5 G

ประเทศไทยในปัจจุบันนั้น ถือได้ว่าเริ่มต้นเข้าสู่ยุคสมัยแห่งการมีบทบาทสำคัญของเทคโนโลยี อย่างเต็มตัว ทั้งนี้ การพัฒนาระบบการเชื่อมต่อสื่อสานด้วยระบบ 5G นั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ความสำคัญ ที่จะช่วยให้การทำงาน, การติดต่อสื่อและการเข้าถึงกันในทุกแวดวงสาขาอาชีพนั้น เป็นไปได้ง่ายขึ้นมาเลยทีเดียว

  1. 2. ระบบเซ็นเซอร์

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ความสำคัญของเทคโนโลยี ปี 2021 ที่จะมองข้าไปไม่ได้เลยทีเดียว ทั้งมนการนำมาระบบเซนเซอร์เข้ามาปรับใช้กับช่วงสถานการณชีวิตในปัจจุบันนั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ การจัดการสถานที่สำหรับผู้คนจำนวนมาก เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกสุขอนามัยเท่านั้น แต่ยังใช้สำหรับ การแจ้งเตือนเรื่องต่างๆ เช่น ความชื้น, ความสว่างและอุณหภูมิต่างๆ ภายในตัวบุคคล และสถานที่ได้อีกเช่นกัน นอกจากนี้ ระบบเซ็นเซอร์ที่ใช้กันเป็นอย่างมากในปัจจุบัน นอกเหนือจากการมช้ในเรื่องของสถานที่และการทำงานแล้ว ยังสามารถใช้กับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น ระบบสแกนใบหน้า, สแกนลายนิ้วมือ รวมไปถึงการแจ้งเตือนในรถยนต์และอื่นๆ ได้อีกด้วย

  1. 3. ระบบ Security

ถือเป็นเทรนด์ทางเทคในโลยี ที่เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ ระบบการรักษาความปงอดภัย ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเหล่านี้ นอกจากจะช่วยประหยัดกำลังคนแล้ว ยังสามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ทั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่ปัจจุบัน บริษัทขนาดใหญ่หลายๆแห่งทั่วโลก ต่างเริ่มต้นหันมาพึ่งพาเจ้าสิ่งนี้กันแล้ว เป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว

  1. 4. ซอฟต์แวร์และเครื่องข่ายสำหรับองค์กร

อีกหนึ่งเทรนด์ที่ปัจจุบัน หลายๆบริษัทต่างเลือกใช้มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่อาจจะต้องแยกสถานที่การทำงาน หรือการ Work From Home นั้น การสร้างเครือข่ายหรือซอฟต์แวร์การทำงาน ของแต่ละองค์กรณ์ขึ้นงาน ก็จะช่วยให้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ดำเนินการไปได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนั่นเอง

และทั้งหมดนี้คือ เทรนด์ความสำคัญของเทคโนโลยี  ที่จำเป็นจะต้องรู้และก้าวตามให้ทันเพื่อที่จะทำให้สามารถเข้าสู่ยุคสมัยแห่งเทคโนโลยี ได้อย่างเต็มภาคภูมิ  ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้การดำเนินการของสิ่งต่างๆ ในยุคปัจจุบันง่ายมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรทั่วโลกได้เช่นเดียวกัน

 

 

เทรนด์ความสำคัญของเทคโนโลยี ปี 2021

#ข่าวไอที

# เเนะนำที่พัก

By admin