4 แทรนด์เทคโนโลยีที่อาจจะเกิดขึ้นในปี 2020

เนื่องจากระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดคิดค้นจึงทำให้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำให้การคาดการณ์ของแต่ละอย่างอาจจะทำได้ยากขึ้น แต่ด้วยการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดคิดค้น จึงทำให้มีเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมากมหาศาลและก็ไม่ยากต่อการคาดการณ์ว่าในปี 2020 นี้ ว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรเกิดขึ้น ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันเลย

4 แทรนด์เทคโนโลยีที่อาจจะเกิดขึ้นในปี 2020

5Gคืออะไร

เทคโนโลยี 5G เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆที่มีความก้าวหน้ามาก เพราะ ทั้งในไทยและต่างประเทศก็มีความตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ถ้าหากเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นการเชื่อมต่อที่มีความรวดเร็วขึ้นจะทำให้เทคโนโลยีมีความทันสมัยและรวดเร็วต่อการใช้งานในหลายๆด้านด้วยที่จะสามารถสร้างประสิทธิภาพและมีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วที่ไวต่อการเสถียรภาพสูงมาก

4 เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในปี 2020

4 แทรนด์เทคโนโลยีที่อาจจะเกิดขึ้นในปี 2020

  • Smart Grid

เป็นระบบอัฉริยะสำหรับไฟฟ้าที่ครบวงจรทุกรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้การบริหารไฟฟ้าได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าสูง ซึ่งจะทำการส่งไฟฟ้าจากผู้ให้บริการไปยังผู้ใช้บริการด้วยการสื่อสารทางการควบคุมไฟฟ้า หรือในอนาคตอาจจะไม่มีรถยนตร์ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ และระบบนี้ Smart Grid นี้จะมีประสิทธิภาพที่สมารถกักเก็บประจุไฟที่ดีและมากขึ้น

4 แทรนด์เทคโนโลยีที่อาจจะเกิดขึ้นในปี 2020

  • Learning Loops

เป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีคุณค่ามากที่จะใช้ในด้านธุรกิจหากเราแบ่งปันกันทางธุรกิจจะทำให้ธุรกิจมีการเติบโต จะเกิดการคำนวณถึงความต้องการของทุกคนได้มากขึ้น

4 แทรนด์เทคโนโลยีที่อาจจะเกิดขึ้นในปี 2020

Autonomous Cars

โดยเทคโนโลยีนี้จะคาดหวังเรื่องการลดอุบัติเหตุของการใช้รถบนถนน จึงคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ คือ รถยนตร์ที่สามารถขับเคลื่อนได้เองโดยอัตโนมัติ ที่จะถูกนำมาใช้จริงๆแทนการคนขับ และสร้างรูปใหม่ ทั้งในเรื่องของการขนส่งและคาดว่าจะสร้างธุรกิจใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น

สรุป

โลกของเราทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะทางด้านเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนมากทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันและการศึกษา รวมไปถึงทุกๆด้านที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อสร้างความสะดวก และง่ายต่อการใช้ชีวิตจึงทำให้ความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของพวกเราในทุกวันนี้ต่างจากเมื่อก่อนเป็นอย่างมากแต่เทคโนโลยีที่เกิดการคิดค้นและสร้างขึ้นก็มีทั้งข้อดีและมีทั้งผลกระทบที่ตามมาเหมือนกัน แต่เทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นั้นก็เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตก็ได้โดยที่เราทุกคนไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรที่แปลกใหม่เกิดขึ้นมาอีกบางในอนาคตภายหน้า

#Smart Grid

By admin