Smart Pole Solution นวัตกรรมเพื่อบริหารเมืองอัจฉริย

เราจะเห็นได้ในปัจจุบันมีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีมากขึ้น ทำให้เมืองใหญ่หลายเมืองไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยและต่างประเทศ กำลังพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City)

เมืองอัจฉริยะ(Smart City) คือเมืองที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในเทคโนโลยี ยุค digital นี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริการชุมชน ช่วยในการลดต้นทุน การลดการใช้พลังงานและการบริโภคของประชากร  โดยหลาย ๆ เมืองทั่วโลกพยายามพัฒนาให้เข้ากับยุค 4.0 โดยการเอาเทคโนโลยีมาผสานกับการใช้ชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะทั้งด้านการขนส่ง การใช้พลังงานหรือโครงสร้างพื้นฐานที่จะทำให้เมืองมีความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดังนั้น Smart City เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการพัฒนาของเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นรากฐานในการเชื่อมโยงอุปกรณ์หรือสิ่งของรอบ ๆ ตัวเข้ากับโครงข่ายการสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการวางผังเมืองที่รองรับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย รูปแบบการบริหารจัดการเมืองแบบ Smart City เป็นการสร้างเมืองที่จะมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นการจัดสมดุลของสิ่งแวดล้อมและเพื่อความประหยัดพลังงาน

Smart Pole Solution

แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มี Smart City ที่ สมบูรณ์เป็นรูปเป็นร่างแต่ก็กำลังขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายที่คัดเลือกเป็นเมืองอัจฉริยะต้นเเบบด้วยกัน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา โดยความร่วมมือของ 3 กระทรวง คือ กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาเมืองต่าง ๆให้เป็น Smart City โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการเมือง โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา  ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์    ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Depa ร่วมกับคุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์  ผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET ได้ร่วมกันจัดงาน

Thailand Smart City Week 2020” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในรูปแบบ Real Digital Event ครั้งแรกของประเทศไทย โดย PLANET ได้นำ นวัตกรรมใหม่สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมาแสดงเพื่อช่วยกันนำไปต่อยอดพัฒนาเมืองต่าง ๆ ต่อไป

Smart pole solution เป็นเสาอัจฉริยะที่รวมเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยและจำเป็นสำหรับอำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้ชุมชน หรือเมืองใหญ่ ที่ต้องการเทคโนโลยีมาช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ยุค Smart City ด้วยระบบอัจฉริยะต่าง ๆ ดังเช่น

Smart Pole Solution

ระบบ Smart lighting เป็นระบบควบคุมแสงสว่างของไฟถนน โดยสามารถปรับแสงได้ตามสภาวะแวดล้อมและตั้งเวลาการเปิด-ปิด และปรับระดับความสว่างได้

ระบบ Environment sensor  เป็นระบบที่ตัวเซนเซอร์ช่วยในการตรวจสอบสภาวะทางอากาศ ทำหน้าที่ตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม ทิศทางลม ความกดอากาศ เสียง และค่าฝุ่นในบริเวณที่ติดตั้งได้

ระบบ Surveillance  เป็นการใช้กล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยให้ประชาชนที่อยู่ในเมืองรวมทั้งตรวจสอบสภาพการจราจร โดยระบบสามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ยังมี  Wi-Fi hotspot  เพื่อส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ Wi-Fi  เพื่อบริการแก่ประชาชนในเมืองให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ฟรีอีกด้วย แถมยังมี EV Charging เป็นจุดให้บริการ ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหรือรถพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย

ทั้งหมดนี้ ที่จะช่วยพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป โดยเริ่มจากกรุงเทพฯ ที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะแบบเต็มรูปแบบ แม้ว่าในปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่แพร่หลายไปในเมืองต่าง ๆ แต่เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะได้เห็น เจ้าเสาไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart pole solution แบบนี้ในหลายจังหวัดในประเทศไทยมากขึ้น  เพื่อสร้างความสุขและความปลอดภัยสำหรับทุกคนในจังหวัดต่าง ๆทั่วประเทศไทย

#Smart Pole Solution

 

By admin