Wireless USB Adapter ASUS  AC1300Wireless USB Adapter ASUS รุ่น AC1300 อะแดปเตอร์ที่ช่วยในการเชื่อมต่ออินเตอร์ของคอมพิวเตอร์

Wireless USB Adapter ASUS AC1300

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันทำได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเดินสายไม่ต้องเชื่อมต่อผ่าน LAN โดยใช้การดึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายหรือ WIFI เพื่อให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้แบบไม่ยุ่งยาก

Wireless USB Adapter ASUS รุ่น AC1300 อะแดปเตอร์ที่ช่วยในการเชื่อมต่ออินเตอร์ของคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องผ่านการเดินสายสัญญาณ (LAN) จากผู้ผลิตสินค้าด้านเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศอย่าง ASUS ออกแบบมาให้มีขนาดเล็กกระทัดรัดง่ายต่อใช้งาน ไม่เปลืองพื้นที่ และมาพร้อมกับขาตั้ง ที่เพิ่มรูปแบบการใช้งานให้ตัวเครื่องสามารถวางบนโต๊ะได้ โดยการเสียบสาย USB ของขาตั้งเข้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์และนำตัวเสาสัญญาณเสียบไปบนขาตั้งอีกที เหมาะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับให้เสาสัญญาณเชื่อมติดอยู่กับเครื่อง

Wireless USB Adapter ASUS AC1300

ระบบภายในของ Wireless USB Adapter ASUS เป็นแบบ Dual-Band Wireless คือการใช้เสาสัญญาณภายในและภายนอกที่มีกำลังสูงในการจับตำแหน่งและดึงสัญญาณของเราเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้ได้สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เร็วและเสถียรมากที่สุด พร้อมทั้งขยายให้สัญญาณมีกำลังแรงขึ้นได้ถึง 150% ด้วยความถี่ 5 GHz และ 2.4 GHz รวมไปถึงใช้สัญญาณได้ไกลมากขึ้นด้วย AiRader ไม่ว่าเราเตอร์จะอยู่ที่ชั้นใดของบ้านหรือส่วนใดของสำนักงานก็สามารถดึงสัญญาณอินเตอร์มาใช้งานได้

การใช้ Wireless USB Adapter ASUS รุ่น AC1300 เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์ที่สำหรับบางรุ่นยังไม่สามารถรับสัญญาแบบไร้สายได้ถ้าไม่มีตัวเชื่อมต่อ และการใช้งานแบบทั่วไปอะแดปเตอร์จะมีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่ออินเตอร์ได้น้อยกว่าการใช้สาย LAN แต่กับรุ่น AC1300 จะให้สิทธิภาพการเชื่อมต่อและประสิทธิภาพของสัญญาณที่มากกว่า อีกทั้งเพิ่มความสะดวกสบาย แม้ว่าเราเตอร์จะอยู่ไกลออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไป ก็สามารถใช้งานได้ ไร้กังวลเรื่องการต่อสายและการซื้ออุปกรณ์เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อสาย LAN ได้อย่างทั่วถึง เพราะอะแดปเตอร์รุ่น AC1300 สามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้ไกลกว่าและไม่ต้องอุปกรณ์เพิ่มเติม เพียงแค่ Wireless USB Adapter ASUS รุ่น AC1300 ตัวเดียวเท่านั้น

Wireless USB Adapter ASUS ตอบโจทย์การใช้งานของ Adapter USB WIFI ได้อย่างดี แนะนำให้ทดลองใช้แล้วคุณจะชื่นชอบในความสะดวกสบายของอุปกรณ์นี้  แตกต่างจาก Adapter ของรุ่นก่อนๆมา เพราะเป็นการพัฒนาและแก้ไขข้อด้อยของรุ่นเก่าให้ออกมาเป็น Wireless USB Adapter ASUS ที่สมบูรณ์แบบต่อการใช้งานมากที่สุด

และด้วยเพราะเป็นรุ่นที่พัฒนาแก้ไขจุดเด่นด้านงานใช้งานต่างๆมาจนเป็น Wireless USB Adapter ASUS รุ่น AC1300 จึงมีราคาค่อนสูงเมื่อเทียบกับราคาตลาดทั่วไป อยู่ที่ประมาณ 1,550 บาท แต่คุณสมบัติที่ได้รับถือเป็นความคุ้มค่าอย่างมากเช่นกัน สนใจซื้อสินค้าทางออนไลน์ที่ได้ www.advice.co.th หรือที่ร้าน advice ทุกสาขาใกล้คุณ

 

# CREATIVE SOUND BLASTER G3 EXTERNAL

By admin